Introductie

Wie grijpt de kans om de jongste gemeente van Limburg in positie te brengen?

Organisatie

Eijsden-Margraten is een uitgestrekte gemeente in het zuidelijkste puntje van Nederland. Een jonge gemeente, in 2011 gefuseerd, maar geworteld in een lange historie. In vijftien kernen en twintig buurtschappen leven zo’n 25.000 inwoners die samen zorgen voor een rijkdom aan tradities, cultuur, vernieuwing en ondernemerschap. Van het Maasdal bij Eijsden en het Savelsbos tot de fruitboomgaarden ten oosten van de A2, omvat Eijsden-Margraten een uniek grensgebied in het hart van de Euregio.

Wij streven naar een uitstekende dienstverlening voor onze inwoners en naar verdere ontwikkeling als aantrekkelijke woon-, werk- en leefgemeente binnen Zuid-Limburg en de Euregio. Hiervoor zijn kwaliteit in verscheidenheid, duurzaamheid en maatwerk in voorzieningen richtinggevend. Een nieuwe gemeente vereist een duidelijk en consistent profiel, verankerd in een visie en vertaald naar beleid en dienstverlening. Constructief contact en een duurzame relatie met burgers, partners, medewerkers en anderen vormen een cruciale bijdrage aan het realiseren van die visie.

In 2015 zijn wij gestart met een organisatie ontwikkeltraject, dat ertoe heeft geleid dat op 1 september 2017 de organisatiestructuur wijzigt. De nieuwe organisatiestructuur bestaat uit vijf afdelingen die elk geleid worden door een afdelingshoofd. De eindverantwoordelijkheid van de organisatie ligt bij de directie, bestaande uit de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur en de Adjunct-directeur / Loco-secretaris, daarbij ondersteund door de Controller en HRM. De afdelingshoofden leggen rechtstreeks verantwoording af aan de Adjunct-directeur.

De nieuwe organisatie bestaat uit een directie, een projectbureau en de volgende vijf afdelingen:

 • Fysieke leefomgeving (ca. 31 fte)
 • Openbare Ruimte (ca. 36 fte)
 • Mens en Samenleving (ca. 22 fte)
 • Financiën en Informatiemanagement (ca. 24 fte)
 • Servicebureau (ca. 36 fte)

De afdeling Openbare Ruimte heeft de volgende aandachtsgebieden: civiel- en cultuurtechniek, planvoorbereiding, grondzaken, gebouwenbeheer/accommodaties, verkeer & vervoer, groen, openbare orde & veiligheid en buitendienst.

Functie

Als afdelingshoofd geef je leiding aan alle medewerkers en ben je verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling. Op 1 september 2017 start de nieuwe organisatiestructuur en gaan we aan de slag met de doorontwikkeling van de afdelingen. Denk daarbij aan de toepassing van integraal management, het resultaatgericht werken en procesmanagement. Wij verwachten dat je een visie op de afdeling kunt (door) ontwikkelen en vertalen in de praktijk van alledag. Daarnaast verricht elk afdelingshoofd de volgende taken.

 • Het dagelijks beheer en de leiding van de medewerkers van de afdeling (instroom, doorstroom, ontwikkeling en uitstroom). Je bent hierin integraal verantwoordelijk voor zowel financiën als het personeel.
 • Eindverantwoordelijk voor de processen die in jouw afdeling voorkomen en daarmee ook effectieve en efficiënte inrichting hiervan.
 • Eindverantwoordelijk voor het realiseren van de resultaten van de afdeling, vastgesteld in de jaarlijkse A3-planning. Denk daarbij aan het opstellen en realiseren van de jaarplannen met betrekking tot planmatig onderhoud van de buitenruimte, investeringsplannen met betrekking tot openbare buitenruimte en het Veiligheidsplan. Daarnaast kan er sprake zijn van specifieke bestuursopdrachten, die je ook tot uitvoering brengt.
 • Je bent lid van het managementteam en hiermee medeverantwoordelijk voor afdeling overstijgende taken.
 • Afstemmen met de portefeuillehouder ten aanzien van de inhoud en de voortgang van de resultaten van de afdeling.
 • Verantwoordelijk voor het middelenbeheer van de afdeling, het in stand houden van de administratieve organisatie van de afdeling, het tijdig en volledig aanleveren van de juiste bestuurlijke informatie, managementinformatie en de bewaking van de financiële rechtmatigheid bij de uitvoering van de A3-planning.
 • Een afdelingshoofd draagt de zorg voor het toetsen van voorstellen die in opdracht van de directie voor het College worden voorbereid op:
  a. de tijdigheid, de juistheid en de volledigheid van de gegeven informatie;
  b. de juridische rechtmatigheid, de financiële rechtmatigheid, de doelmatigheid en doeltreffendheid
  c. de bestuurlijk-juridische en politiek vastgestelde kaders.

Functie eisen

De gemeente Eijsden-Margraten verwacht van elke medewerker dat hij of zij beschikt over de volgende kerncompetenties:

 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Inlevingsvermogen
 • Integriteit

Daarnaast verwachten wij dat je voldoet aan de volgende functie-specifieke competenties:

 • Inhoudelijke affiniteit met de aandachtsgebieden, waar de afdeling Openbare Ruimte voor verantwoordelijk is;
 • Je bent in staat om de ontwikkelingen die op dit werkgebied spelen te vertalen naar de gemeentelijke organisatie en deze te concretiseren. Je bevordert en initieert (regionale) samenwerking en creëert draagvlak voor beleid.
 • Als integraal manager beschik je over coachende en resultaatgerichte leidinggevende vaardigheden, met oog voor de ontwikkeling van medewerkers.;
 • Je hebt een helikopterview gebaseerd op een integraal verantwoordelijkheidsgevoel, ook over de eigen afdeling heen;
 • Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en weet ambtelijke en bestuurlijke processen te verbinden;
 • Je bent in staat om sturing te geven aan de vertaling van de strategie naar de operatie, hebt daarbij een praktische instelling en bent een ‘doener’.

Tenslotte verwachten wij een academisch werk- en denkniveau en relevante werkervaring ten behoeve van de openbare ruimte.

Aanbod

Een veelzijdig takenpakket in een collegiale en informele werksfeer. Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en ruime mogelijkheden om je kwaliteiten verder te ontwikkelen. Het salaris van dit boeiende takenpakket is afhankelijk van je vaardigheden, opleiding en werkervaring en is vastgesteld op maximaal € 5.837,– bruto per maand (salarisschaal 13) op fulltime basis. Wij bieden een jaarcontract en bij gebleken geschiktheid volgt een vaste aanstelling.

Inlichtingen

De gemeente Eijsden-Margraten wordt in deze procedure ondersteund door Delfin. Voor vragen over de procedure en/of over de functie kan contact worden opgenomen met de contactpersonen bij Delfin, Elise Lansu, tel 06-23909009 of Max Ruiters, tel 06-46117342.

Verloop van de procedure
Een assessment onderzoek zal onderdeel uitmaken van de procedure.

Ben je geïnteresseerd?
Herken jij je in het gevraagde profiel, beschik je over de genoemde competenties en grijp jij de kans om onze gemeente mee in positie te brengen, dan kun je tot en met 28 mei 2017 jouw belangstelling voor deze functie kenbaar maken middels het insturen van een motivatiebrief en CV via onderstaande sollicitatiebutton.

Planning gesprekken
De eerste gespreksronde is gepland op donderdag 8 juni 2017, waarna een tweede gespreksronde volgt op donderdag 15 juni 2017. Op een nader te bepalen datum zal vervolgens het assessment plaatsvinden.

Zelf geen interesse, deel dan deze vacature