Introductie

Ben jij een procesgerichte administrateur met controllerskwaliteiten?

Organisatie

Onderwijsstichting MOVARE bestaat uit 48 scholen, met in totaal 52 locaties, in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 46 ‘reguliere’ basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal ongeveer 12.000 leerlingen. MOVARE kent rooms-katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.


Financiën

Het Bestuursbureau van MOVARE ondersteunt het College van Bestuur, de schooldirecties en de andere geledingen binnen de stichting. Daarbij vormt het ontwikkelen en uitvoeren van beleid met betrekking tot de diverse beleidsterreinen van de stichting de hoofdtaak. De bedrijfsvoering van het Bestuursbureau valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur. Het Bestuursbureau bestaat uit een bestuurssecretariaat, concern-controlling, het cluster Bedrijfsvoering (personeelsadministratie, financiën en facilitair) en het cluster Personeel, Onderwijs en Kwaliteit (POK).

Het cluster financiën bestaat uit de domeinen planning & control en administratie. Binnen het domein administratie ontstaat als gevolg van insourcing een vacature administrateur. De afdeling bestaat naast de senior administrateur uit een financieel-administratief medewerker (1,0 fte).

Functie

 • Verantwoordelijk voor juistheid, tijdigheid en volledigheid van de financiële administraties.
 • Rapporteert aan het hoofd Bedrijfsvoering.
 • Zelfstandig opstellen van de jaarrekening en verantwoording van subsidies.
 • Verbeteren van processen en het inbouwen van controles.
 • Operationeel aansturen van de dagelijkse werkzaamheden van de financieel-administratief medewerker (de HRM-verantwoordelijkheid is belegd bij het hoofd Bedrijfsvoering).
 • Bewaken van de naleving van de geldende financiële kaders.
 • In control brengen en houden van de financiële administraties.
 • Intern adviseren en ondersteunen bij het opstellen van maand- en kwartaalrapportages, begroting en projecten.
 • Opzetten en invulling geven aan treasurybeleid.
 • Adviserende en coördinerende rol in het insourcingstraject van de financiële administratie.

Functie eisen

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een senior administrateur die op basis van achtergrond en ervaring direct inzetbaar is. Hier zijn de volgende zaken voor nodig:

 • Je beschikt over een grote mate van zelfstandigheid bij het uitvoeren van je werkzaamheden.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het optimaliseren van processen. Van jou wordt verwacht dat je de administratieve organisatie verder professionaliseert.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de administratieve organisatie en voert interne controles uit.
 • Je hebt een proactieve houding en adviseert het hoofd Bedrijfsvoering (gevraagd en ongevraagd) ten aanzien van verbeterpotentieel.
 • Je durft initiatief en verantwoording te nemen (binnen de afgesproken kaders) en bent consequent in jouw handelen.
 • Jij bent communicatief vaardig en gewend om met de klant mee te denken. Je bent in staat om een goede balans te vinden tussen regelgeving en dienstverlening richting ‘klanten’ (schooldirectie) en maakt hierin scherpe keuzes met duidelijke onderbouwing en overtuigingskracht.
 • Je voert nauw overleg met de afdeling POK en bent in staat om personele en administratieve processen op elkaar af te stemmen.
 • Je draagt op een natuurlijke, coachende manier zorg voor de inhoudelijke aansturing van de financieel-administratief medewerker.


Wat verwachten wij verder van jou?

 • Minimaal een vakgerichte opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld HEAO-BE of SPD.
 • Relevante werkervaring, bij voorkeur binnen een onderwijsinstelling.
 • Ervaring met het verbeteren van administratieve processen.
 • Kennis van boekhoudkundige technieken, boekhoudsysteem en financieel administratieve procedures en het hanteren ervan.
 • Ervaring met het afsluiten van een boekjaar en opstellen van de jaarrekening.
 • Uitstekend cijfermatig inzicht.
 • Ervaring met de aansturing/coördinatie van medewerkers.
 • Kennis van AFAS en Excel.
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift.
 • Een stimulerende en motiverende collega met visie, die met een zelfstandige inslag deze visie tot uitvoering kan brengen.
 • In staat om te plannen en te organiseren.
 • Nauwkeurig.

Aanbod

Aanstelling geschiedt voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. De vacature past binnen de functie van Adviseur Financiën en wordt dienovereenkomstig in schaal 10 gewaardeerd. Definitieve inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en de huidige rechtspositie. We zijn op zoek naar een vacaturevervulling van 1,0 FTE.

Inlichtingen

Op dit moment hebben wij al enkele kandidaten geïntroduceerd bij Movare. U kunt nog altijd reageren, of wij u gaan uitnodigen hangt af van het verdere verloop van de gesprekken met de reeds geïntroduceerde kandidaten.

Voor meer informatie over deze functie en de procedure kun je contact opnemen met Mark Simons via +31 (6) – 52 37 67 75. Wil je direct reageren, dan ontvangen wij graag jouw CV met Motivatiebrief via de sollicitatielink onderaan deze pagina.

Wil je meer informatie over Movare, kijk dan op www.movare.nl

Zelf geen interesse, deel dan deze vacature